Mobbing og trakassering

I denne filmen ser vi på hva mobbing, trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan vi skal håndtere slike saker på arbeidsplassen.