Læring fra vanlig arbeid: Planlegging og forberedelser

For å unngå personskader må premissgivere, operative ledere og utførende personell bidra til å identifisere og håndtere feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan god planlegging og gode forberedelser bidrar til å gjøre det lettere å jobbe sikkert og redusere sannsynligheten for feil.