Læring fra vanlig arbeid: Evalueringer

For å unngå personskader må både premissgivere, operative ledere og utførende bidra til å identifisere og håndtere feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan evaluering av jobber som har gått bra, dvs. uten hendelser, kan hjelpe oss å fjerne eller redusere feilfeller.