Identifisering av sårbarheter i boring og brønn

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. Denne filmen handler om hvordan vi i boring og brønn kan jobbe med å forebygge storulykker.