Hindre fallende gjenstander

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og å hindre fallende gjenstander, og viktigheten av å gjennomføre systematiske PDO-sjekker for potensielt fallende gjenstander.