Gode sikkerhetsinspeksjoner

Inspeksjon har en viktig funksjon i sikkerhetsarbeidet, og god dialog mellom inspektør og utførende er avgjørende. Filmen viser en inspeksjon og hvordan inspeksjon kan oppleves av utførende.