Gode rammebetingelser for høyaktivitetsperioder

Næringen går nå inn i en periode med aktivitet utover normal drift. Gode rammebetingelser er nødvendig for å sikre trygt arbeid i slike perioder. I denne filmen skal vi se på hvordan premissgivere kan bidra til å sette gode rammebetingelser for høyaktivitetsperioder.