Forebygging i hele verdikjeden

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og å hindre fallende gjenstander, og viktigheten av å tenke forebygging i hele verdikjeden.