Forebygging av storulykker i design og prosjektering

Felles situasjonsforståelse er viktig for å lykkes med å redusere storulykkerisiko og forhindre at valg i design og prosjektering skaper risiko eller feilfeller som transporteres videre til drift. I denne filmen ser vi på viktigheten av tidlig involvering av sluttbrukere, og god samhandling mellom hav og land.