Forebygging av storulykker fra kontormiljø

For å forebygge storulykker trenger vi grundige vurderinger og gode rammebetingelser fra stab- og støttefunksjonene på kontor. I denne filmen ser vi eksempler på oppgaver som kan påvirke storulykkesrisiko og hvordan vi kan bygge felles forståelse for hvordan rammene som settes påvirker risiko gjennom leddene i verdikjeden.