Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning

Et helseskadelig arbeidsmiljø kan i verste fall gi alvorlig sykdom. Denne filmen fokuserer på forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og langsiktige belastninger og hvorfor god risikostyring er sentralt for å lykkes. Filmen gir også en introduksjon til temaene i denne læringspakken: arbeidsglede, søvnhygiene, og sikkert nattarbeid.