Fange opp farer og feilfeller i planer og aktiviteter

For å unngå personskader i den spisse enden må vi gjøre gode risikovurderinger og bidra til god styring av aktiviteter, samtidige operasjoner og endringer.