Fange opp farer og feilfeller i aktiviteter i felt

For å unngå personskader trenger vi god styring av aktiviteter, samtidige operasjoner og endringerer og gode risikovurderinger slik at vi kan fange opp og håndtere farer og feilfeller.