Dialog som verktøy for sikker jobbutførelse

Det vil alltid være en naturlig variasjon i måten arbeid gjennomføres på, men hvis forskjellen mellom krav og praksis blir for stor, øker risikoen for at noe kan skje. I denne filmen ser vi nærmere på hvordan ledere kan bruke dialog som verktøy for å bidra til å redusere risiko og unngå personskader.