Det handler om å redde liv

Det vil alltid være en naturlig variasjon i måten arbeid gjennomføres på, men hvis forskjellen mellom krav og praksis blir for stor, øker risikoen for at noe kan skje. I denne filmen ser vi nærmere på hvordan god dialog og aktiv bruk av Livreddende regler bidrar til å redusere risiko og unngå personskader.