Brann på Tjeldbergodden

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. I denne filmen brukes brannen på Tjeldbergodden som et eksempel på en hendelse som skjedde på grunn av denne typen sårbarheter.