Beslutningstaking i kontormiljø

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. Denne filmen handler om hvordan også beslutningene vi tar påvirker risikoen for storulykker, selv om jobben man gjør er langt unna der risikoen faktisk oppstår.