Arbeid i høyden som utførende personell

Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. Filmen viser et arbeidslag som skal gjennomføre arbeid i høyden fra jobbforberedelser til avslutning og uttak av læring, med fokus på utførende personells rolle i å hindre fallende gjenstander.