Arbeid i høyden som operative ledere

Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. Filmen viser et arbeidslag som skal gjennomføre arbeid i høyden fra jobbforberedelser til avslutning og uttak av læring, med fokus på operativ leders rolle i å hindre fallende gjenstander.