Å redusere risiko fra kontoret

For å bedre sikkerheten for alle våre medarbeidere er det viktig at kontorpersonell har et bevisst forhold til egen rolle og innflytelse på risiko og feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan vi kan bidra til å fjerne eller redusere feilfeller fra kontoret.