Å fange opp utfordrende forhold

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og å hindre fallende gjenstander. Som ledere må vi fange opp disse forholdene og legge til rette for sikkert arbeid i høyden.