Q1 2020 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å
forebygge storulykke gjennom å:

  • fremheve gode eksempler på sikker praksis
  • identifisere viktigste forbedringsområder lokalt
  • iverksette samhandling mellom avdelinger/miljøer

Introduksjon

De første læringspakkene om forebygging av storulykker fokuserte på risiko knyttet til planer som endrer seg, jobber som griper inn i hverandre, samt tekniske og ikke-tekniske barrierer.

I introduksjonsfilmen for årets læringspakke vil vi se at vi denne gangen skal fokusere på våre beste eksempler på tiltak for å forebygge storulykke, og hvordan vi kan bygge videre på vår egen beste praksis.

Case oppgaver

Teamet skal velge et case som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan bli bedre på forebygging av stor-ulykker.

Samspill for sikker personelltransport

HLO og helidekkmannskap bidrar til sikker og sikker drift av helidekk.

Når sekunder teller

Brønnspark og utslag med gassdeteksjon i shaker-rom under boring.

Da gass ikke møtte tennkilde

Foreslått design plasserer mulige gass- og antennelseskilder sammen.

Ser du noe? Si noe!

Det oppdages at en leverandør glemte å skanne en minnepinne før bruk.