Identyfikacja zagrożeń i pułapek błędów w planach i działaniach

Aby zapobiegać obrażeniom ciała na odcinkach najcięższych prac, musimy dokonywać trafnych ocen ryzyka oraz przyczyniać się do dobrego zarządzania działaniami, równoczesnymi operacjami i zmianami.