Ukontrollert dampgenerering

Denne animasjonsfilmen beskriver en hendelse med ukontrollert dampgenerering ved Mongstad i 2019, og funnene gjort i interne undersøkelser.