Lysbuefare

Denne filmen beskriver lysbuerelaterte hendelser i Equinor i 2020, og Equinors strategi for håndtering av lysbuefare.